Slåtterängen 2, Torvalla
Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3
Byggt 1991

Situationsplan


65 lägenheter i fyra st 4-våningshus längs en egen entrégata. Kvarteret har förbindelse med de närliggande kvarteren och centrala Östersund genom gång- och cykelvägar. Runt de fyra husen finns grönytor och lekplatser, vilket ger en öppen och luftig karaktär. Lekplatserna är placerade med uppsikt från köken i de flesta lägenheterna. I kvartersgården finns, förutom två vanliga tvättstugor och en grovtvättstuga, även en gemensamhetslokal som kan nyttjas av de boende. Parkeringar och garage är samlade i grupper i anslutning till infarterna.
 
 
(533) Slåtterängen 2, Torvalla
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Styr din motorvärmare
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan