Flossamattan 1, Torvalla
Skogsbruksvägen 85-127
Byggt 1990

Situationsplan


128 lägenheter i en blandad bebyggelse med 4- och 2-våningshus. Genom kvarteret löper gång- och cykelvägar med förbindelse till de närliggande kvarteren och centrala Östersund. Husen är grupperade kring fyra storgårdar med grönytor och lekplatser, vilket ger en öppen och luftig karaktär. Lekplatserna är placerade med uppsikt från köken i de flesta lägenheterna. I de två kvartersgårdarna finns, förutom fyra tvättstugor, även en gemensamhetslokal som kan nyttjas av de boende. Parkeringar och garage är samlade i grupper i anslutning till infarterna, vilket gör gångvägarna i princip bilfria.
 
 
(524) Flossamattan, Torvalla
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Styr din motorvärmare
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan