Bakelsen 1/Lussekatten 1, Torvalla
Blåhammarvägen 2-160
Byggt 1982

Situationsplan


80 lägenheter i tvåvåningshus med egen ingång från markplanet för samtliga lägenheter. Kvarteren är delade i fyra mindre gårdar med ca 20 lägenheter vid varje gård. Gårdarna binds samman av gång- och cykelvägar som även sammanbinder kvarteren med närliggande områden samt centrala Östersund. Varje gård har en närlekplats som kan ses från nästan varje köksfönster och som även ger en småskalig och trivsam boendemiljö. Centralt i respektive kvarter är byggnader för gemensamma ändamål såsom tvättstuga och kvarterslokal placerade. Bilparkeringar och garage är förlagda i grupper vid infarterna för repektive kvarter, vilket innebär att gårdarna i princip är bilfria. De båda kvarteren omges av grönytor och naturlig vegetation som ger vindskyddade uteplatser.
 
 
(517) Bakelsen/Lussekatten, Torvalla
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Styr din motorvärmare
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan