Tunnbrödet, Torvalla
Gräftågränd 1-2, 3-10, Arågränd 1-2, 3-14, Dammågränd 1-2, 3-8
Byggt 1982

Situationsplan


136 lägenheter i en blandad bebyggelse med både radhus och 4-vånings flerfamiljshus. Husen ingår i ett större kvarter med totalt 248 lägenheter, de flesta i radhusbebyggelse, som till vissa delar är egnahemsboende. Genom området löper gång- och cykelvägar med förbindelse till de närliggande kvarteren och centrala Östersund. Husen är grupperade i tre gränder med två ”gårdsrum” i varje, där gårdsrummet är den centrala punkten med grönytor och lekplats. I området finns totalt fyra tvättstugor, tre för hushållstvätt och en för grovtvätt. I bottenplanet på två av flerfamiljshusen finns gemensamhetslokal som kan nyttjas av de boende. Cykelförråd finns på bottenplan i tre av flerfamiljshusen, ett per gränd. Parkeringar och garage är samlade i anslutning till infarterna, vilket gör att gångvägarna genom området i princip är bilfria.
 
 
(511) Tunnbrödet , Torvalla
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan