Häggbäret 1, Frösön
Snorresväg 2-316
Byggt 1980

Situationsplan


154 lägenheter fördelade på 16 tvåvåningshus. I Valla centrum, som ligger alldeles i närheten, finns affär, restaurang, bibliotek, sporthall och skolor. Husen är grupperade så att fem mindre gårdar med ca 30 lägenheter per gård bildas. Runt husen finns grönytor med buskplanteringar och träd. På gårdarna, som sammanbinds av gångvägar, finns lekplatser för barnen och uteplatser för samvaro. Varje gård har även ett eget gårdshus med tvättstuga och utrymmen för cykel- och barnvagnsförvaring. Parkeringar och garage är samlade vid infarterna till området, vilket gör att gårdarna i princip är bilfria. I området finns även en gemensamhetslokal som kan nyttjas av de boende.
 
 
(344) Häggbäret 1, Frösön
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Styr din motorvärmare
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan