Eldaren 2, 3, Frösön
Fröjavägen 4-6
Byggt 1952

Situationsplan


36 lägenheter i två trevåningshus. Kvarteret ligger i ett område med varierad bebyggelse. I grannkvarteret finns en matvaruaffär. Gården har stora gräsytor med en del buskplanteringar och träd. En mindre lekplats för barn finns i grönytan mellan husen. På gården mellan husen finns även ett antal parkeringsplatser och kallgarage. Ett varmgarage med fyra bilplatser finns i källarplan i det ena huset. Tvättstuga och cykelförråd finns i båda huskropparna. I kvarteret finns även en gemensamhetslokal och bastu som kan nyttjas av de boende.
 
 
(331) Eldaren 2, 3, Frösön
< Situationsplan
Bilder
Lägenhetsplan
Lägenhetslista med
planlösningar
Lediga lägenheter
Bovärd / Förvaltare
Lediga lokaler / förråd
Tillbaka till kartan